Skip to main content

Acı kavun, Eşek hıyarı

Ecballium elaterium L.


  • Diğer
  • Bitki Ailesi:
    Kabakgiller (Cucurbitaceae)
  • Kullanım: