Akçaağaç

Acer sp.


  • Ağaç
  • Bitki Ailesi:
    Akçaağaçgiller (Sapindaceae)
  • Kullanım:
Bitki Zararlıları

Akçaağaçgiller (Sapindaceae)

Bütün hakları saklıdır