Skip to main content

Çobançantası

Capsella bursa-pastoris


  • Tıbbi ve Aromatik
  • Bitki Ailesi:
    Turpgiller (Brassicaceae)
  • Kullanım: