Çobançantası

Capsella bursa-pastoris


  • Tıbbi ve Aromatik
  • Bitki Ailesi:
    Turpgiller (Brassicaceae)
  • Kullanım:

Bütün hakları saklıdır