Skip to main content

Hakiki yasemin, Beyaz yasemin

Jasminum officinale


  • Diğer
  • Bitki Ailesi:
    Zeytingiller (Oleaceae)
  • Kullanım: