Hayıt

Vitex Agnus-castus


  • Ağaç
  • Bitki Ailesi:
    Mineçiçeğigiller (Verbenaceae)
  • Kullanım:

Mineçiçeğigiller (Verbenaceae)

Bütün hakları saklıdır