Labada, Evelik

Rumex sp.


  • Diğer
  • Bitki Ailesi:
    Kuzukulağıgiller (Polygonaceae)
  • Kullanım:

Bütün hakları saklıdır