Vetiver, Kabe samanı

Chrysopogon zizanioides


  • Diğer
  • Bitki Ailesi:
    Buğdaygiller (Poaceae)
  • Kullanım:

Bütün hakları saklıdır